پرسش و پاسخ

بنا به درخواست دوستان عزیز در این بخش به پاسخ سوالات متداول شما با توجه به دیدگاه مسیحیت در کلیسای انگلیکن میپردازیم.امیدواریم که بتوانیم تا حدی در پیشرفت دانش مسیحی شما کمک کننده باشیم

طبیعت انسان

-ازدیدطبیعت ماچه هستیم؟

مابخشی از خلقت خداوندیم که در تصویر او ساخته شده ایم.

-خلق شده درتصویر خداوند به چه معناست؟

به این معناست که ما آزادیم درانتخابهایی همچون دوست داشتن ‌؛خلق کردن ؛استدلال کردن و زندگی کردن در هماهنگی با خلقت و خداوند.

– پس به چه دلیل ما انسانها جدای از خداوند و هماهنگی با خلت او زندگی میکنیم؟

درآغاز خلقت ، انسان از آزادی خویش سوء استفاده کرده و انتخاب اشتباه را انجام داد.

-به چه علت ما آن گونه که باید از آزادی خویش استفاده نمیکنیم؟

به این علت که ما علیه خداوند شورش میکنیم و خود را در جایگاه او قرار میدهیم.

-چه کمکی برای ما وجود دارد؟

کمک به ما در دستان خداوند است.

-چگونه خداوند اولین بار به ماکمک کرد؟

خداوند با اشکار کردن خویش و اراده خود از طریق طبیعت و تاریخ ، چشم اندازها و قدیسین و بخصوص از طریق پیامبران اسرایل اولین بار به ما کمک کرد.

Scripture References: Psalm 139: 13-16, Genesis 1: 27, Psalm 8: 5, Genesis 3:19, Genesis 11;1-9, Psalm 51:5. Hebrews 1: 1, Psalm 78, Micah 6: 1-8.

خداوند پدر

-ما چه چیزی را می آموزیم در باره خداوند بعنوان خالق هستی از طریق مکاشفه او بر قوم یهود؟

ما می آموزیم که خداوند یکتاست ، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و تمام هستی آنچه دیده میشود و نادیده ها.

-این به چه معنا میباشد؟

این بدان معناست که جهان خوب است به این علت که ساخته یگانه خداوند عاشق است که آن را خلق، نگهداری و هدایت میکند.

-این به چه معناست : جایگاه ما در این جهان؟

   این بدان معناست که جهان به خالق خود متعلق است و ماخلق شده ایم تا ازآن لذت برده و نگهداری کنیم مطابق با اهداف خداوند.

-حیات انسان به چه معناست؟

این بدان معناست که تمام انسانها ارزشمنداحترام هستند بدین علت که همگی در تصویر خداوند خلق شده و همگی میتوانند به محبت خداوند پاسخ دهند.

-این مکاشفه چگونه به دست ما رسیده است؟

این مکاشفه ازطریق یک جامعه که بوسیله یک عهد با خداوند خلق شده به دست ما رسیده.

Scripture references Genesis 1:1-2:3, Job 12: 7-10, Genesis 12: 1-3

عهد قدیم

-این به چه معناست : بوسیله یک عهد با خداوند؟

عهد ارتباطیست که بوسیله خداوند شروع شده و افراد یک جامعه از طریق ایمانشان به آن پاسخ میدهند

.

-عهد قدیم چیست؟

عهدقدیم عهدیست که که خداوند با مردم یهود داشت

.

-خداوند چه چیز را به  آنها وعده داده بود؟

خداوند وعده داده بود که آنها امتش خواهندبود که دیگر ملتها را به سوی او خواهندآورد

.

-چه جوابی خداوند ازطرف انسانهای برگزیده خویش انتظار دارد؟

او انتظار دارد که انسانهای برگزیده باایمان باشند، دوستدارعدالت باشند، رحم داشته باشند و درکنار خداوند خویش با فروتنی حرکت کنند.

 

-این عهد قدیم در کجا وجود دارد؟

این عهد با یهودیان درکتابی به نام عهد قدیم یافت میشود.

-درکجای عهد قدیم اراده خداوند بطور آشکار برای ما نشان داده شده است؟

 اراده خداوند بطور آشکار در ده فرمان او نشان داده شده است.

ده فرمان خداوند

-ده فرمان خداوند چه هستند؟

ده فرمان قوانینی هستند که به حضرت موسی و مردم اسرایل داده شده بود.

-ما از این فرمانها چه می آموزیم؟

ما دو چیز را می آموزیم: وظایفمان دربرابر خداوند و نیز در مقابل همسایه خود.

-وظیفه ما دربرابر خداوند چیست؟

وظیفه ما این است که به اوایمان داشته و اطمینان کنیم:

۱-او را دوست بداریم واطاعت کنیم و دیگران را برای شناخت او دعوت کنیم

۲-هیچ چیزی را به جای او نپرستیم

۳-به او احترام بگذاریم در فکر ، حرف و رفتارمان.

۴-زمانی را برای پرستش،عبادت ، و آموزش راه خداوند قرار دهیم.

-وظایف ما دربرابر همسایه مان چیست؟

وظیفه ما این است که همانند خویش اورادوست بداریم و ان گونه با آنها رفتارکنیم که انتظار داریم انها باما رفتار کنند:

۱-والدین و خویشاوندان خود را دوست بداریم و احترام بگذاریم، به انها که در قدرت هستند احترام گذاشته و خواست انها را اجابت کنیم.

۲-برای زندگی که خداوند به ما عطاکرده اورا احترام کنیم،برای صلح  تلاش و دعا کنیم، برای ازبین بردن بدخواهی و تعصب و نفرت در قلبمان و نیز مهربان بودن با تمام مخلوقات خداوند تلاش کنیم.

۳-تمام قدرت جسمی خویش را در راه خواست خداوند به کار بریم.

۴-در معاملات خویش منصف و صادق باشیم، بدنبال عدالت ، آزادی و نیازهای زندگی برای همه مردم باشیم و از استعداد و دارایی های خود ان گونه که باید در برابر انها به خداوند پاسخگو باشیم استفاده کنیم.

۵-حقیقت را بگوییم و دیگران را با سکوت خویش گمراه نکنیم.

۶-دربرابر وسوسه هایی همچون حسادت وطمع مقاومت کنیم تا در فیض و هدیه دیگران ما نیزشاد باشیم و وظیفه خود را بخاطر عشق به خداوند انجام دهیم ،خدایی که ما را به دوستی با خود فرا خوانده است.

-منظور از ده فرمان خداوند چیست؟

ده فرمان داده شده تا ارتباط ما با خداوند و همسایه خود را مشخص کند.

-از آنجاکه ما انها را کاملا اطاعت نمیکنیم آیا انها درکل کفید هستند؟

ازآنجاکه ما انها را کاملا اطاعت نمیکنیم گناهان و نیاز خود را به رستگاری بیشتر درک میکنیم.

گناه و رستگاری

-گناه چیست؟

گناه یعنی بدنبال خواسته های خود بودن بجای خواسته خداوند، بنابراین ارتباط خود را با خداوند ، دیگر انسانها و کل خلقت تغییر میدهیم.

-چگونه گناه بر ما غالب میشود؟

زمانی که ارتباط ما با خداوند ازراه درست خود منحرف میشود آزادی خویش رااز دست میدهیم و گناه بر ما غالب میشود.

-رستگاری چیست؟

حرکتی است از جانب خداوند هست که مار را از قدرت شیطان ، گناه و مرگ نجات میدهد

.

-چگونه خداوند ما را برای رستگاری آماده می سازد؟

خداوند فرستادگان خود را برای برگرداندن ما بسوی خویش فرستاد، تا نیاز ما را به رستگاری نشان دهد و خبر آمدن مسیح را اعلام نمایند

.

-مسیح به چه معناست؟

مسیح کسیست که از طرف خدا فرستاده شد تا ما را از قدرت گناه برهاند بنابراین بوسیله کمک خداوند ما میتوانیم در هماهنگی با خداوند ، خودمان و همسایه مان و نیز تمام خلقت زندگی کنیم.

-ما چه اعتقادی به مسیح داریم؟

مسیح یا عیسی است ، از شهر ناصره که تنها فرزند خداوند است..

خدای پسر

-این به چه معناست وقتی ما میگوییم مسیح تنها فرزند خداوند است؟

بدان معنی است که مسیح تنها تصویر کامل از پدراست و حقیقت خداوند را به ما نشان میدهد.

حقیقت خداوند چونه در مسیح اشکار شد؟

خداوند محبت است

-این به چه معناست وقتی میگوییم عیسی بوسیله قدرت روح القدوس تصویر شد و توسط مریم باکره به شکل جسمانی در آمد؟

یعنی توسط قدرت خداوند ، فرزند الهی او از طریق مادرش مریم باکره طبیعت انسانی ما را پیدا کرد

.

-چرا او طبیعت انسانی ما را به خود گرفت؟

فرزند الهی ،انسان شد بنابراین انسانها  از طریق او بعنوان فرزندان خداوند پذیرفته شوند و وارثان پادشاهی خداوند باشند

.

-مهمترین نکته در مورد زجز کشیدن و مرگ مسیح چیست؟

 با اطاعت او از خداوند حتی در زجر کشیدن و مرگ مسیح چیزی را پیشکش کرد که هیکدام از ما توان انجام آنرا نداریم، در او ما از قدرت گناه آزاد شده و با خداوند آشتی کردیم

.

-اهمیت رستاخیز مسیح چیست؟

با رستاخیز او ، مسیح بر مرگ چیره گشت و دروازه زندگانی ابدی را برایم ما باز کرد.

-این به چه معناست که می گوییم او به دنیای مرگ فرستاده شد؟

یعنی او به دنیای درگذشتگان رفت و به آنها مزایای رستگاری را بشارت داد

.

-این به چه معناست وقتی میگوییم او به بهشت بالا رفت و در کنار دست راست پدرقرار گرفت؟

بدان معناست که مسیح ذات انسانی ما را به بهشت برد در جایی که او پادشاهی میکند با خداوند و مدافع ما انسانهاست

.

-ماچگونه میتوانیم در پیروزی او بر گناه و زجر ومرگ شریک شویم؟

ما زمانی که در عهد جدید تعمید میشویم در پیروزی با او شریک هستیم و از پیروان زنده او خواهیم بود.

عهد جدید

-عهد جدید چیست؟

 عهد جدید رابطه ای جدید با خداوند است که توسط عیسی مسیح به شاگردانش و ازطریق آنها به تمامی ایمان داران به او، داده شده

.

-میسح در  عهد جدید چه چیزی را وعده داده است؟

مسیح وعده داد که ما را به پادشاهی خداوند خواهد اورد و زندگی را بطور کامل به ما خواد داد.

-چه جوابی را مسیح انتظار دارد؟

او ازما میخواهد به او ایمان داشته باشیم و دستوراتش را پیروی کنیم.

-چه دستوراتی را از مسیح می آموزیم؟

مسیح خلاصه ای از قوانین را به ما داده و دستور جدیدی می دهد.

-خلاصه ای از قوانین چیست؟

خدای خویش را با تمامی دل، با تمامی روح و عقل خود دوست بدار.این اولین و مهمترین دستور اوست و دومین این است که همسایه خود را مانند خویش دوست بدار

.

-قانون جدید چه می باشد؟

این است که همانطور که مسیح ما را دوست میداشت ما نیز یکدیگر را دوست بداریم

.

– در کجا میتوانیم در مورد ایمان مسیحیان به مسیح بدانیم؟

میتوانیم در متن کتاب مقدس و نیز در آیین مسیحیت درباره اعتقاد مسیحیان به عیسی مسیح بیاموزیم

.

آیین مسیحیت

-آیین ها چه هستند؟

آنها اظهارات پایه ای ما درباره اعتقاد به خداوند می باشند

.

-چه تعداد آیین این کلیسا در پرستشهای خود استفاده می کند؟

این کلیسا دو آیین را به کار میبرد:آیین رسولان و دومی آیین نیسن میباشد.

-آیین رسولان چیست؟

آین یک آیین قدیمی از تعمید میباشد که در پرستش های روزانه کلیسا انجام میشد تا عهد تعمید را به ما یادآوری کند.

-آیین نسین چسیت؟

یک آیین از کلیسای جهانی میباشد و در مجلس سپاسگذاری ((Eucharist بکاربرده میشد.

-آیین اتانایی((Athanasian چیست ؟

این آیین یک سند قدیمی است که ذات تجسم و نیز خداوند را بصورت تثلیث را اعلام میکند.

-تثلیث چیست؟

 تثلیث یعنی یک خداوند:پدر ،پسر و روح القدوس.

روح القدوس

-روح القدوس کیست؟

او شخصت سوم از تثلیث است ،خداوند که در جهان درحال کار است و در کلیسا حصور دارد

.

-در عهد قدیم روح القدوس چگونه شناخته شده است؟

در عهد قدیم او بعنوان زندگی دهنده و کسی که از طریق پیامبران سخن میگوید شناخته می شود.

-در عهد جدید روح القدوس چگونه شناخته می شود؟

او بعنوان پادشاهی است که ما را بسوی حقیقت هدایت میکند  و ما را قادر میسازد که مانند مسیح باشیم.

-ما چگونه حضور روح القدوس را در زندگی خود تشخیص میدهیم؟

زمانی که اعتراف میکنیم که مسیح پادشاه ما است و او ما را به عشق و هماهنگی با خداوند ، خودمان و همسایه مان و نیز تمامی خلقت هدایت میکند.

-ما چگونه حقایقی را که توسط روح القدوس می آموزیم تشخیص می دهیم؟

زمانی که آنها مطابق با متون مقدس هستند این حقایق را تشخیص می دهیم.

متون مقدس

-متون مقدس چه هستند؟

متون مقدس معمولا کتاب مقدس نامیده میشوند کتابی از عهد جدید و قدیم و کتابهای دیگر که آپوکریفا نامیده میشوند نیز در کتاب مقدس وجود دارند.

-بخش عهد قدیم کتاب مقدس چیست؟

این بخش شامل کتابهایی میشود که توسط مردم عهد قدیم تحت تاثیر الهام روح القدوس نوشته شده که نشان میدهد خداوند در در طبیعت و تاریخ مشغول فعالیت است.

-بخش عهد جدید کتاب مقدس چیست؟

این بخش نیز شامل کتابهایی است که توسط مردم در عهد جدید تحت تاثیر الهام روح القدوس نوشته شده  برای تعریف زندگی و آموزه های مسیح و نیز اعلام خبر پادشاهی خداوند برای تمام مردم.

-آپوکریفا چیست؟

مجموعه ای از کتابهای اضافه شده است نوشته شده توسط مردم عهد قدیم  که در کلیسای مسیحیت استفاده میشود.

-چرا ما نوشته های مقدس را کلمات خداوند مینامیم؟

بدین علت که خداوند نویسنده های این کتابها را تحت الهام خود قرار داد و نیز همچنان ازطریق این کتاب مقدس با ما صحبت میکند.

-ماچگونه معنی کتاب مقدس را می فهمیم؟

ما باکمک روح القدوس ، کسی که کلیسا را به حقیقت هدایت میکند معنی کتاب مقدس را درک میکنیم.

کلیسا

کلیسا چیست؟

کلیسا درواقع جامعه ای از عهد جدید میباشد.

-کلیسا چگونه در کتاب مقدس تعریف شده؟

کلیسا بصورت بدنی تعریف شده که مسیح سر آن بدن است و تمام انسانهای تعمید شده اعضای این بدن هستند.این بعنوان مردم خداوند خوانده میشود ونیز اسراییل جدید ،ملت مقدس ،مذهب پادشاهی و ستون و زمین حقیقت.

کلیسا چگونه در آیین توصیف شده؟

کلیسا بعنوان یک جای مقدس و کاتولیک(جامع) و رسول توصیف شده.

-چرا کلیسا بصورت واحد تعریف شده؟

کلیسا واحد است زیرا یک بدن است زیر یک سر و او عیسی مسیح است.

-چرا کلیسا مقدس توصیف شده؟

بدان علت که روح القدوس در آن ساکن است، افرادش را تقدیس میکند و انها را به سوی عمل خدایی هدایت میکند.

-چرا کلیسا بعنوان کاتولیک (جامع)معرفی شده؟

با این علت که کلیسا ایمان کامل را برای تمام زمانها به همه مردم اعلام میکند

.

-چرا کلیسا بعنوان رسول توصیف شده؟

به این علت که ادامه دهنده آموزش و مشارکت با یاران مسیح میباشد و فرستاده شده برای ادامه ماموریت مسیح برای تمامی مردم.

-ماموریت کلیسا چیست؟

ماموریت کلیسا این است تا تمامی مردم را به یکتایی با خداوند و مسیح گرد اورد.

-کلیسا چگونه ماموریت خود را دنبال می کند؟

با دعا کردن ، پرستش ، اعلام خبر خوش و نیز ترویج عدالت ، صلح و عشق کلیسا ماموریت خود را دنبال می کند

.

-از طریق چه کسی کلیسا ماموریت خود را انجام میدهد؟

کلیسا از طریق تبلیغ مذهبی تمام اعضای خود این کار را انجام میدهد.

تبلیغ مذهبی

-مبلغان مذهبی کلیسا چه کسانی هستند؟

مبلغان افرادی هستند از جمله اعضای غیر مذهبی ، بیشاب ، کشیش و افراد با رتبه پایین تر ازکشیش درکلیسا.

-وظیفه مذهبی افراد معمولی در کلیسا چیست؟ وظیفه آنها این است که مسیح م کیسای او را به همه اراعه دهند ، درهرجا که لازم می باشد برای عیسی شاهد باشند و مطابق هدیه ای که به آنها داده شده ،تلاش عیسی مسیح برای صلح در جهان را ادامه دهند

%d